Kim jestem?

Nazywam się Beata Bochnia


Jestem absolwentką studiów doktoranckich z zakresu nauk społecznych, w dyscyplinie: pedagogika.

Ponadto ukończyłam pięcioletni kurs w Krakowie, systemowej terapii rodzin, akredytowany przez PTP. W ramach odbywania kursu ukończyłam wszystkie wymagane staże kliniczne oraz w ramach rozwoju osobistego odbyłam sześcioletnią psychoterapię, poddaję się superwizji i rozpoczęłam proces certyfikacji.

Swoje wykształcenie wzbogaciłam o studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także wrocławską szkołę tutorów Colegium Vratislawiens.

Swój warsztat pracy wzbogacam w miarę nabywania doświadczenia zawodowego, poprzez liczne wolontariaty, ciągłe samodoskonalenie, edukację, współpracę z wieloma firmami i instytucjami a także organizacjami pozarządowymi.

Najcenniejszym doświadczeniem okazała się praca w DSW we Wrocławiu oraz praca w domu dziecka. W związku z czym pełniłam rożne funkcje:

 • terapeuty rodzin,
 • wychowawcy,
 • nauczyciela przedszkolnego,
 • terapeuty pedagogicznego,
 • tutora,
 • pracownika akademickiego,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny.

Odbyłam także kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne z zakresu:

 • komunikacji w rodzinie i w szkole,
 • dialogu motywującego,
 • porozumienia bez przemocy,
 • seksuologii,
 • terapii par i wiele innych.

Zdobyte już doświadczenie pomaga mi w dążeniu do coraz bogatszej oferty pomocy rodzinom, parom, małżeństwom i współpracy z instytucjami. Uczestniczyłam w projektach, do których zaproszono mnie w ramach współpracy.

Chętnie podejmuję się wielu aktywności niosących pomoc rodzinom, parom oraz dzieciom i młodzieży.

Masz pytania? Skontaktuj się!