Nasza oferta

Dla dorosłych i rodzin

 • Terapia rodzin,
 • Terapia par, małżeństw,
 • Konsultacje pedagogiczne,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Coaching sesje rozwojowe (indywidualne i grupowe),
 • Tutoring dzieci i młodzieży (innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia),
 • Tematyczne wyjazdy weekendowe dla rodzin, par, małżeństw, narzeczonych.

Wszystkie sesje terapeutyczne mogą odbywać się mobilnie, online lub stacjonarnie, w zależności od preferencji klientów.

Z jakimi problemami mamy tutaj najczęściej do czynienia?

Rodzinne

- uzależnienia i współuzależnienia,
- stres w pracy,
- sytuacje kryzysowe,
- mobbing w pracy i domu,
- przemoc domowa (w każdej formie),
- trudności w relacji,
- żałoba, trauma, stres pourazowy,
- zaburzona struktura rodziny,
- rozpady związków, rozwody, rodziny rekonstruowane,
- przewlekłe choroby w rodzinie,
- zaburzone więzi.

Par i małżeństw

- trudności w zaakceptowaniu rodzin, pochodzenia,
- trudności w relacjach międzypokoleniowych,
- oddalanie się od siebie,
- seksualność,
- „niedogadywanie się",
- konflikty,
- kryzysy w związku,
- kryzysy małżeńskie.

Kliniczne

- depresje,
- nerwice,
- lęki,
- trudności adaptacyjne.

Dla dzieci i młodzieży

 • Konsultacje wychowawcze,
 • Grupy wsparcia (w zależności od problemu),
 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży.
Bullying at school

Z jakimi problemami mamy tutaj najczęściej do czynienia?

Wychowawcze

- trudności w uczeniu się,
- niezrozumienie przez nauczycieli i rodziców,
- nieadekwatne wymagania co do rozwoju dziecka i młodzieży,
- stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych,
- trudności w relacji z rodzicem oraz nauczycielem,
- konflikty rówieśnicze,
- niedostosowanie społeczne.

Psychologiczne

- problemy emocjonalne,
- brak asertywności,
- brak poczucia pewności siebie,
- nieśmiałość,
- przemoc i nadużycia wobec dzieci i młodzieży,
- kryzys tożsamości,
- problem tożsamości płciowej,
- nieradzenie sobie ze złością.

Kliniczne

- anhedonia,
- zburzenia nastroju,
- depresje,
- nerwice,
- lęki,
- zaburzenia odżywiania,
- trudności adaptacyjne,
- depersonalizacja,
- samookaleczenia,
- uzależnienia.

Dla szkół, instytucji i innych

 • Warsztaty i szkolenia,
 • Coaching i tutoring,
 • Uczestnictwo i projekty (tematy do uzgodnienia).
 • Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi,
 • Szkolenia dla pracowników firm.
school

To tylko kilka kroków do nowego, lepszego życia!